De Kernvisie methode

 

Kinderen die rechts georiënteerd zijn, hebben een andere manier van leren en informatie opslaan Een manier die beter bij hen past. Ze leren niet door het gehoor (auditief), maar door beelden (visueel). Het onderwijs is vooral auditief en juist daardoor lopen deze kinderen vast.


Helaas kunnen we het onderwijs niet veranderen. Wat we wel kunnen doen, is het kind leren hoe het met de leerstof om moet gaan. Rechts georiënteerde kinderen kunnen informatie opslaan in hun geheugen door gebruik te maken van hun

grote talent, namelijk: hun visueel zijn. Dat is wat zij leren als ze gecoacht worden met de Kernvisie methode.

 

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier, vanuit zijn / haar eigen persoonlijke kracht, te laten leren. Het leert hen een beeld te maken van dat wat ze moeten onthouden en dat actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Hierna kan het kind de leerstof ten allen tijde reproduceren. Deze techniek kan toegepast worden op woorden, spellingsregels, tafels, rekenvarianten, maar ook bijvoorbeeld bij topografie.


Omdat de Kernvisie methode een methode is die het kind benadert vanuit zijn sterke kant, namelijk hun visueel zijn, is het een uiterst krachtige methode gebleken. De oplossingen die het kind krijgt aangereikt, komen vanuit de manier waarop het kind leert, door het visueel te maken. Het kind ontdekt dat het veel meer kan, dan het zelf ooit voor mogelijk had gehouden. Het leert om een betere ordening te krijgen in zijn / haar hoofd waardoor er meer rust komt in het functioneren op school en thuis.

 

 

 

Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D

 

Als het niet goed gaat op school, is dat sociaal-emotioneel zwaar voor een kind (en de ouders / verzorgers). Faalangst is een heel veel voorkomend gevolg van het hebben van leerproblemen. Verder kan het kind last hebben van angsten, belemmerende overtuigingen (‘Ik kan het toch niet’, ‘Ik ben dom’), fobieën , slecht slapen, bang zijn in het donker, bedplassen en niet naar school willen of durven. Ook op dit punt kan het kind behandeld worden met de Kernvisie methode. Veel problemen zullen verdwijnen. Zelfs diagnoses als AD(H)D kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.

 

 

 

Voor wie is deze methode geschikt?

 

De Kernvisie methode is bedoeld voor kinderen die rechts georiënteerd en dus visueel ingesteld zijn. Vaak zullen deze kinderen het etiket ‘dyslexie’ of ‘dyscalculie’ gekregen hebben. Het is voor kinderen die problemen hebben op school en de leerstof niet voldoende leren beheersen in de tijd die school daarvoor stelt. Vaak hebben ze al een behoorlijk begeleidingstraject achter zich.

 

De Kernvisie methode is geschikt voor het basisschool kind, maar ook voor jongeren op de middelbare school of zelfs in het beroepsonderwijs. De methode is bruikbaar voor problemen met taal (lezen, spellingregels, werkwoordsvormen, lange klank/ korte klank, maar ook hoofd- en bijzaken onderscheiden), met rekenen (de tafels, rekenvarianten), met moderne vreemde talen en met zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde (topografie). We werken ook aan faalangst vermindering en concentratie verbetering.