De behandeling

 

We beginnen met een intake gesprek. In het intake gesprek wil ik graag met uw kind en u praten. Aan de hand van die gesprekken kan ik vaststellen of het kind baat kan hebben bij de Kernvisie methode. Als tijdens de intake blijkt dat het kind gebaat is bij deze methode, gaan we direct een uur lang aan de slag. Na het eerste consult gaat uw kind met de basis methodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat ‘het leren’ op deze wijze wel gaat lukken.


Meestal zullen er 5 tot 7 coachingsgesprekken nodig zijn om uw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen te laten maken. Tussen de consulten liggen steeds drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om thuis het geleerde in praktijk te brengen. Daarbij heeft het u, als begeleider, nodig. Daarom is het belangrijk dat u, of uw partner bij de gesprekken aanwezig bent. In ieder coachingsgesprek worden er nieuwe elementen aangereikt.

 

Doordat er al snel resultaten zichtbaar zijn, werkt deze methode heel motiverend voor uw kind. Uw kind krijgt meer zelfvertrouwen. De Kernvisie methode is ook zeer geschikt om uw kind sociaal-emotioneel sterker te maken.